Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)
Jaar van uitgifte 2000
Nur1 685
Nur2 696
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 350
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Over kooplieden op de Amsterdamse stapelmarkt weten we nu in allerlei opzichten veel meer dan een jaar of tien geleden. Het debat kan nu in exacter termen worden gevoerd dan voorheen. En de vragen over wat we nog niet weten, kunnen gerichter worden geformuleerd. Dat is geen geringe verdienste.' C.A. Davids in: BMGN, 116/4, 2001. 'Het onderwerp van het in Utrecht verdedigde proefschrift van Oscar Gelderblom, de bijdrage van Zuid-Nederlandse kooplieden aan de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt, is dus niet nieuw. De gebruikte methode, de prosopografie, is dat wel. (...) Het resultaat dwingt bewondering af: een verzameling gegevens met betrekking tot 852 kooplieden. Dit gegevensbestand vormt het fundament voor een goed geschreven boek, voorzien van een aantal omvangrijke bijlagen waaronder een met naam, beroep en herkomst van de 852 kooplieden. Daarnaast is gebruik gemaakt van familiearchieven om een koopmansfamilie over meerdere generaties te volgen, wat een mooie case study oplevert.' Milja van Tielhof in: NEHA-bulletin, 15/1, 2001. 'Gelderbloms verhaal maakt een overtuigende indruk, en is op solide feiten gebaseerd. Zonder twijfel zal er nog wel weer eens een vindingrijke historicus opstaan, die hier en daar zijn vraagtekens invult achter Gelderbloms conclusies. Maar hij zal aan dit boek niet voorbij kunnen gaan. Andermaal is de prosopografische methode vruchtbaar gebleken.' A.Th. Van Deursen in: de Volkskrant, 2 februari 2001. 'Zoals het boek er nu ligt, is het vooral een reeks voorlopige resultaten, waarbij met name vanaf circa 1620 de betrouwbaarheid wankelt. De auteur relativeert uiteindelijk vooral de rol van de Zuid-Nederlandse kooplieden, en waarschijnlijk terecht. Maar hopelijk is hij nog niet uitgezocht: met deze dissertatie heeft hij het nodige grondwerk gedaan, waar hijzelf en anderen nog nader mee vooruit kunnen.' C.O. van der Meij in: NRC, 16-2-2001. 'Met zijn onderzoek heeft Gelderblom een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie over de betekenis van de Zuid-Nederlanders voor de opkomst van Amsterdam als centrum van de wereldhandel. De argumentatie zit goed verankerd in een hechte en stevige fundering van primaire bronnen. Het notarieel archief van met name Amsterdam bewijst andermaal wat een schat aan informatie deze bron bevat en meer nog, dat minutieus onderzoek daarin tot concrete, nieuwe resultaten leidt. De combinatie van notariele informatie met gegevens uit andere bronnen levert sterk en interessant bewijsmateriaal op. Behalve dat het onderzoek van Gelderblom uiterst gedetailleerd is, is het verhaal ook nog prettig, helder en geanimeerd geschreven. Het betoog is logisch en overzichtelijk opgebouwd. Het biedt nieuwe inzichten voor diegenen die onderzoek doen naar ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt. Bovendien laat Gelderblom zien dat de Hollandse economie voor 1590 op een hoger niveau van ontwikkeling stond dan sommige historici menen. (...) Ik vind dat Oscar Gelderblom een waardevolle en belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse geschiedschrijving en aan het historisch debat. En dat is geen geringe prestatie.' Paul C. van Royen in: Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 115/2, 2002.

Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)

Oscar Gelderblom | 9065506209
40,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

 

Al meer dan honderd jaar twisten historici over de rol die Zuid-Nederlandse kooplieden speelden bij de opkomst van Amsterdam als centrum van de wereldhandel aan het einde van de zestiende eeuw. Was deze Amsterdamse opbloei te danken aan het grote kapitaal, de specialisatie in luxegoederen en de uitgestrekte handelsnetwerken die een kleine Antwerpse koopmanselite na 1590 introduceerde of aan structurele ontwikkelingen waar de Zuid-Nederlandse kooplieden handig bij aanknoopten? Bewijsmateriaal ontbreekt en telkens worden dezelfde oude publicaties aangehaald. De door Oscar Gelderblom samengestelde collectieve biografie van zo'n 850 Zuid-Nederlandse kooplieden - met gegevens over herkomst, beroep, geloof, leeftijd, welstand, migratie en handelsactiviteiten - geeft voor het eerst een volledig beeld van de Zuid-Nederlanders die naar Amsterdam kwamen. Bovendien beschrijft Gelderblom het wel en wee van drie generaties van de koopmansfamilie Thijs (±1550-±1630). Deze geschiedenis toont de dagelijkse praktijk van de handel en laat zien hoe de nieuwkomers zich een plek verwierven op de Amsterdamse stapelmarkt. De combinatie van deze twee onderzoeksmethoden leidt tot nieuwe inzichten, door Gelderblom meeslepend geformuleerd.