Samen wonen, samen werken?
Jaar van uitgifte 1994
Nur1 680
Nur2 696
Reeks naam N.W. Posthumus Reeks
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 180
Redactie Michiel Baud & Theo Engelen
Reeks nummer 4
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: MICHIEL BAUD, Huishouden, gezin en familienetwerk. Een eerste inleiding op de thematiek   AD KNOTTER, Problemen van de family economy. Gezinsarbeid en arbeidsmarkt in pre-industrieel Europa   THEO ENGELEN, Huishouden, produktie en reproduktie. Over de samenhang tussen economische en demografische ontwikkelingen op lange termijn   JAN KOK, Collectieve strategie en individuele levensloop   MICHIEL BAUD, Familienetwerken, redistributie van inkomen en migratie   MICHIEL BAUD/THEO ENGELEN, Nawoord: arbeid, inkomen en gezinsstrategie

'(...) goed geschreven, innoverend en kritisch boek (...)' Peter Scholliers in: Tijdschift voor Sociale Geschiedenis 1996 nr. 1. 'Dit is een voorbeeldige bundel die lezers snel op het spoor zet van de nieuwe sociale geschiedenis.' A. Schuurman in: Spiegel Historiael (1995) 9.

Samen wonen, samen werken?

9065505032
19,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin.
 

 

De ongelijke en ongelijktijdige ontwikkeling van arbeidsverhoudingen op wereldniveau is één van de grote thema's van onze tijd. Het is cruciaal voor ons begrip van de ingrijpende veranderingen die zowel de westerse als de niet-westerse samenlevingen hebben doorgemaakt. Het werpt licht op de steeds wisselende relaties tussen de verschillende economische sectoren en gebieden, op de verhoudingen tussen de seksen en generaties en op de posities van migranten en 'minderheidsgroepen'. Tenslotte biedt het thema perspectief aan de analyse van de regionale migratiestromen uit het verleden en de wereldwijde migratiestromen die de huidige wereldeconomie kenmerken. In deze bundel worden twee bestaande historische studievelden aan elkaar gekoppeld: de gezinsgeschiedenis en de geschiedenis van de veranderde arbeidsverhoudingen. De bijdragen beogen in de eerste plaats de resultaten van de verschillende relevante (inter)nationale debatten te integreren. Daarnaast is het de bedoeling nieuwe wegen van historisch onderzoek aan te geven die het inzicht in processen van veranderende arbeidsverhoudingen in heden en verleden kunnen vergroten. In het nawoord komen de lijnen uit de vijf essays samen. Daar ook worden op basis van de historiografische en probleemstellende bijdragen suggesties gedaan voor verder onderzoek. Daarin kan het concept familiestrategie, dat in elk essay opduikt, goede diensten bewijzen. De bundel wordt besloten met een uitvoerige literatuurlijst.