Leven met het verleden
Jaar van uitgifte 1992
Nur1 680
Nur2 693
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 244
Redactie C.M. de Bruijn e.a.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: P. SCHOTEL, Het culturele leven van Dordrecht aan het einde van de negentiende eeuw   T.M. ELIËNS, De 'Vereniging voor Vak en Kunst' als bakermat van de 'Vereeniging Oud-Dordrecht'   L.M.M. UYTTEWAAL, 'Het steenen archief der monumenten'. J.C. Overvoorde en de doorbraak van de monumentenzorg   C.M. DE BRUIJN, J. Huisman, Het huis Nieuwe Haven 29 en zijn bewoners tot 1864   C.M. DE BRUIJN, Simon van Gijn, 1836-1922   J. BEIJERMAN-SCHOLS, De prentenverzameling van mr. Simon van Gijn   TH.E.A. BOSMAN, H.A.M. de Wit, De 'Vereeniging Oud-Dordrecht' 1892-1949   C.M. DE BRUIJN, Het Museum 'Mr. Simon van Gijn' vanaf 1925   E. VAN KAMMEN, De 'Vereniging Oud-Dordrecht' vanaf 1950

Leven met het verleden

9065503536
30,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Gedenkboek honderd jaar Oud-Dordrecht (1892-1992).
 

 

De belangstelling voor ons cultuurbezit is niet altijd even groot geweest. Pas aan het einde van de vorige eeuw kwam men tot het inzicht, dat er al te veel van het verleden verdwenen was. Uit bezorgdheid voor het plaatselijke cultuurgoed richtte in 1892 een aantal Dordtenaren, waaronder mr. Simon van Gijn (verzamelaar van prenten, penningen en alles wat met de geschiedenis van Dordrecht te maken had) en mr. J.C. Overvoorde (archivaris in Dordrecht en één der grondleggers van de monumentenzorg in Nederland) de 'Vereeniging Oud-Dordrecht' op. De geschiedenis van deze vereniging en van haar peetmoeder, de 'Vereeniging voor Vak en Kunst', komen in dit boek uitgebreid aan de orde, evenals de geschiedenis van het Museum 'Oud-Dordrecht' en zijn opvolger, het Museum 'Mr. Simon van Gijn'. Verschillende aspecten van het culturele klimaat in Dordrecht eind vorige eeuw worden nader belicht. De overheid heeft in toenemende mate de zorg voor het cultuurbezit overgenomen van het particulier initiatief, zo blijkt uit de artikelen. Deze ontwikkeling vindt zijn pendant in de gebeurtenissen elders in Nederland, hetgeen dit boek een meer dan plaatselijk belang verleent.