Onderscheid en minderheid
Jaar van uitgifte 1987
Nur1 680
Nur2 696
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Tweede taal Engels
Bindwijze ing
Bladzijdes 320
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: HERMAN DIEDERIKS/CHRIS QUISPEL, Inleiding   NETTY BREMER/CHRIS QUISPEL, Dik van Arkel. Proeve van een portret   PEER VRIES, De hypothetisch-deductieve benadering toegepast in de geschiedbeoefening. Een methodologische analyse van het werk van Dik van Arkel   FLORIS COHEN, Gestigmatiseerd door de Kerk der Rede?   HERMAN DIEDERIKS, Strafrecht en stigmatisering. De joden in de 18e-eeuwse Republiek   DIRK JAAP NOORDAM, Het stigma van Sodom   GERT HEKMA, Racisme en discriminatie van homoseksualiteit. Enkele kanttekeningen   DAISY DEVREESE, De geschiedenis van arbeidersbeweging als geschiedenis van stigmatisering, discriminatie en emancipatie: een proeve   KAREL DAVIDS, De 'rosse' Kaap. Over het stigma van een Rotterdamse buurt, 1900-'45   HILLE DE VRIES, Overheidszorg voor de kleine boer in Nederland 1880-1940: positieve discriminatie?   R. ROSS, The fundamentalisation of Afrikaner Calvinism   PIETER VAN DUIN, 'Kaffers', 'Hoggenheimers' en blanke arbeidersstrijd. Sociale conflicten en raciale stigmatisering in de Zuidafrikaanse goudmijnindustrie, 1890-1914   ROB KLOOSTERMAN/CHRIS QUISPEL, 'We don't do that nigger music around here'. Een analyse van de populariteit van de zwarte muziek onder blanken in het Zuiden van de VS 1920-'60   PETER KLEIN, Verbeelding in beeld. Westerse imago's van Japan   JAAP DE MOOR, De 'affaire Asymptoot' en de haatzaai-artikelen   THOMAS LINDBLAD, Koelies in Kalimantan. Sociale segregatie en economische expansie (1900-'30)   Publikatielijst van D. van Arkel   Lijst van medewerkers   Lijst van intekenaren

Onderscheid en minderheid

9065503080
30,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Sociaal-historische opstellen over discriminatie en vooroordeel, aangeboden aan Dik van Arkel bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
 

 

Bij de sociaal-wetenschappelijke benadering van discriminatie heeft professor Dik van Arkel een model geïntroduceerd waarin drie begrippen een grote rol spelen: stigmatisering, toenemende sociale afstand en terrorisering van de discriminant. De bijdragen uit deze bundel zijn aan de hand van van deze begrippen opgesteld door oud-studenten, promovendi en naaste collega's van Van Arkel. Deze centrale vraagstelling heeft een zeer samenhangende bundel opgeleverd die recht doet aan de inspiratie van het model. De discriminatie van joden en homoseksuelen in de achttiende eeuw komt ter sprake en het stigma van de homoseksualiteit in de negentiende eeuw wordt nader geanalyseerd. Werden zwarte musici in de Verenigde Staten discriminerend behandeld? Wat is de rol van rassenonderscheid en calvinisme in Zuid-Afrika? In hoeverre speelt het wonen in bepaalde stadswijken mee om sociale groepen op voorhand als 'anders' te beschouwen? Door in te gaan op deze en andere kwesties, leveren de schrijvers levendige bijdragen aan actuele vraagstukken.