Een stille leerschool van deugd en goede zeden
Jaar van uitgifte 1995
Nur1 680
Nur2 694
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Tweede taal Engels
Bindwijze ing
Bladzijdes 186
Redactie Anton van de Sande
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: ANTON VAN DE SANDE, Inleiding   MARGARET C. JACOB, Freemasonry and government: the political meaning of civil society in eighteenth-century Europe   ANDRÉ HANOU, De loge Parterre   JOOST ROSENDAAL, Vrijmetselarij en revolutie   WIJNAND MIJNHARDT, Loge en cultuur, 1800-1850   HANS MOORS, 'Hulde alleen is onvoldoende'. Denken over vrouwen en vrouwelijkheid in vrijmetselaarskringen   ANTON VAN DE SANDE, Antimaçonnisme bij katholieken en protestanten in de negentiende eeuw   EVERT KWAADGRAS, In de schatkamer van de koninklijke kunst. De verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren   M.P. SPRUIT, Bibliografisch overzicht

'(...) waar de samenstellers in hun inleiding hopen dat "binnen niet al te lange termijn de lat enigszins [verlegd]' zal kunnen worden", is het geen overdrijving te stellen dat dit dankzij hun initiatief met dit boek al in ruime mate gebeurd is. Maar records zijn er om gebroken te worden.' Jan Lucassen in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 97-3. 'Dit initiatief tot exploratie van een tamelijk onbekend historisch terrein verdient lof en navolging.' A.H. Huussen jr. in: BMGN 112 (1997) 2. 'Het boek is zonder meer geslaagd te noemen. Niet alleen zijn de bijdragen vlot geschreven. Ze zijn ook alle van een hoog wetenschappelijk gehalte, zeker door hun rijke empirische basis, maar nog meer door hun rake problematisering. Het is evenwel opmerkelijk dat de auteurs niet allemaal tot dezelfde conclusies komen: de politiek-maatschappelijke invloed van de vrijmetselarij wordt duidelijk anders genterpreteerd. Sommigen achten haar verwaarloosbaar. Anderen zien haar integendeel als significant. Die perspectiefverschillen hoeven helemaal geen slechte zaak te zijn: het debat errond kan immers bijdragen tot een meer genuanceerde visie op het in deze context al te vaak onnauwkeurig ingevulde begrip "invloed".' Jeffrey Tyssens in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 77 (1999) 2.

Een stille leerschool van deugd en goede zeden

9065505105
19,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Vrijmetselarij in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw.
 

 

Tot voor kort besteedde de universitaire wereld geen aandacht aan onderzoek betreffende de vrijmetselarij. Men liet het onderwerp liever rusten omdat het, naar de mening van velen, eerder thuishoorde bij esoterici en beoefenaars van occulte wetenschappen. Als gevolg van een nieuwe trend in het geschiedbedrijf houden historici en aanverwante wetenschappers zich echter in toenemende mate bezig met verlichte genootschappen, sociabiliteit in het algemeen en de maatschappelijke vorming van de burgerij in het bijzonder. Wat lag er meer voor de hand dan dat ook de vrijmetselarij, met haar wortels in de Verlichting, 'ontdekt' zou worden als een waardevolle bron voor de geschiedschrijving van genootschappen? In november 1992 werd daarom aan de Nijmeegse Faculteit der Letteren een colloquium gehouden over de vrijmetselartij in relatie tot de cultuur en politiek in de achttiende en negentiende eeuw. Het was de eerste keer dat onderzoekers die zelf geen vrijmetselaar zijn, bij elkaar kwamen om de buitenwacht te informeren over de resultaten van hun speurwerk in de maçonnieke bronnen. De voordrachten gehouden op dit colloquium, zijn, merendeels in herziene versie en van annotaties voorzien en aangevuld met nog twee bijdragen, in deze bundel samengebracht.