Een schijn van verdraagzaamheid
Jaar van uitgifte 1989
Nur1 680
Nur2 694
Reeks naam Amsterdamse Historische Reeks GS
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 320
Redactie M. Gijswijt-Hofstra
Reeks nummer 6
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: Woord vooraf   MARIJKE GIJSWIJT-HOFSTRA, Een schijn van verdraagzaamheid. Proeven uit vijf eeuwen Nederlands verleden   SAMME ZIJLSTRA, ‘Tgeloove is vrij’. De tolerantiediscussie in de Noordelijke Nederlanden tussen 1520 en 1795   WIEBE BERGSMA, ‘Uyt Christelijcken yver en ter eeren Godes’. Wederdopers en verdraagzaamheid   ANTON VAN DE SANDE, Roomse buitenbeentjes in een protestantse natie? Tolerantie en antipapisme in Nederland in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw   A.H. HUUSSEN JR., De joden in Nederland en het probleem van de tolerantie   MARIJKE GIJSWIJT-HOFSTRA, Toverij en tolerantie. Reacties op toverij in Nederland van de zestiende tot in de achttiende eeuw   THEO VAN DER MEER, De geboorte van een homoseksuele minderheid   SJOERD FABER, De duistere geschiedenis van de kleine criminaliteit (sedert ongeveer 1650) en het belang van bagatellen   MAARTEN KUITENBROUWER, Afwijking en tolerantie bij slavenhandel en negerslavernij, 1600-1863   KAREL DAVIDS, De zondeval van de dierenbeul. Toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag tegenover dieren in Nederland vanaf de late middeleeuwen tot de twintigste eeuw   JEAN A.G. JÜNGEN, Ubi bene, ibi patria? Immigranten en gevestigd Nederland, nu en vóór 1900   NORA KORNALIJNSLIJPER, Minderheden in de twintigste eeuw: vestigings- en trekvrijheid als toetsstenen van tolerantie   Lijst van afbeeldingen   Register van personen en zaken   Curricula vitae

De verdienste van deze bundel is allereerst het inventariserend karakter. Gemakzuchtig rommelen met oude termen en standpunten kan voortaan moeilijk door de beugel. Daarnaast zijn enkele belangrijke hoofdlijnen neergezet, een goede kapstok om het resultaat van verregaand onderzoek aan op te hangen. En tenslotte heeft de bundel als presentatie van een aantal zakelijke bijdragen reeds nut. Al met al een stimulerend geheel.' G.J.S. in: BMGN 109/2 (1994). 'Het boek is verzorgd uitgegeven, bevat afbeeldingen, een uitgebreid register maar mist jammer genoeg een literatuurlijst (de titels bevinden zich jasmmergenoeg in de voetnoten). Het laat zich lezen als een veelkleurig gezicht op de geschiedenis van een veelkleurige samenleving.' J.J.H. Dekker in: Theoretische Geschiedenis 93-3

Een schijn van verdraagzaamheid

9065503218
39,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Afwijking en tolerantie in Nederland van de 16e eeuw tot heden.
 

 

Het Nederlands verleden staat bekend om zijn tolerantie, een faam die teruggaat tot de tijd van de Republiek en die zich uitstrekt tot in de eenentwintigste eeuw. In vroeger eeuwen hield het begrip tolerantie vooral het dulden van andere geloofsopvattingen en -uitingen in, later is dat echter een veel breder scala van afwijkende meningen en gedragingen gaan omvatten. In Een schijn van verdraagzaamheid belichten diverse auteurs het probleem van de Nederlandse verdraagzaamheid, op zoek naar een antwoord op de vraag of deze reputatie terecht is, of slechts een schone schijn. Zij bezien hoe van 1500 tot heden is gereageerd op als afwijkend beschouwde groeperingen, opvattingen en gedragingen. Naast de meer traditionele onderwerpen als de behandeling van ketters, katholieken en joden gaat het ook om reacties op toverij, homofilie, kleine criminaliteit, slavenhandel en slavernij, de omgang met dieren en om de behandeling van immigranten, etnische minderheden, zigeuners en woonwagenbewoners. Het eerste hoofdstuk bevat een inleiding tot deze problematiek.