Geloof in eigen zaak
Jaar van uitgifte 2006
Nur1 681
Reeks naam Passage Reeks
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 560
Redactie Paul Werkman en Rolf van der Woude
Reeks nummer 24
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: C.A. DAVIDS/E. BLOEMEN, Inleiding  Portretten van W. de Clerq (door O. DUBOIS ) W. Hovy (door R.E. VAN DER WOUDE) J.A. Wormser (door J.P. VERHAVE) G.J. van Heek (door S. ROSSEL) N.G. Pierson (door J.S.J. VAN MAARSEVEEN) G. Honig (door C. VANCOPPENNOLLE) H. Colijn (door P. WERKMAN/R.E. VAN DER WOUDE) H. Diemer (door J.P. STOOP) A. Borst (door J.J. VAN DIJK) W.F. Lichtenauer (door TH.A. FAFIÉ) C. Verolme (door A. DEKKER) P. Groen (door R.E. VAN DER WOUDE) G.J. van Oord (door J.G. VAN OORD) J.W. de Pous (door H. VAN SPANNING) C. Timmer (door P. WERKMAN) H.H. Wemmers (door G.C.P. LINSSEN)

'Doordat de biografieën chronologisch gerangschikt zijn, geven ze met elkaar een aardig overzicht van de Nederlandse economie en samenleving van begin negentiende tot eind twintigste eeuw in het algemeen, en de geschiedenis van de protestants-christelijke zuil in het bijzonder.' B.C. Meijerman in: Recensiebank historischhuis.nl, augustus 2006. 'Protestants of niet, ondernemers laten zich leiden door marktkansen, risico's en rendement. Wel onderscheiden de protestanten zich door een duidelijke keuze voor het harmoniemodel, zegt Rolf van de Woude, een van de samenstellers van de bundel. De protestantse ondernemer kiest voor overleg met werknemersorganisaties, niet voor het conflict: "Veel andere geloofsrichtingen hebben het gezag van de ondernemer altijd boven medezeggenschap gesteld. Protestantste ondernemers hebben steeds radicaal gekozen voor overleg." ' In: Trouw 14-04-2006, p. 11. 'De meeste protestantse ondernemers in de negentiende en twinstigste eeuw waren niet zo geneigd in hun bedrijf openlijk blijk te geven van hun christelijke overtuiging. Hun geloof inspireerde hen er wel toe "in de omgang met de arbeidersbeweging eerder de weg van het overleg te kiezen dan het pad van de harde confrontatie". Dat blijkt uit zestien portretten van protestante ondernemers in het boek Geloof in eigen zaak. Premier Balkenende krijgt vanmiddag het eerste exemplaar van het boek overhandigd.' In: katholieknederland.nl/actualiteit 14-3-2006. 'Het geloof inspireert tot respectvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Economische en juridische motieven stimulieren niet echt. Dat concudeert de macro-econoom en theoloog Johan Graafland. (...) Graafland presenteerde zijn bevindingen gisteren tijdens een miniconferentie naar aanleiding van de presentatie van het boek "Geloof in eigen zaak. Zestien markante protestantse werkgevers in de negentiende en de twintigste eeuw". In: Reformatorisch Dagblad 15-3-2006, p. 13. '(...) een interessante inkijk in de christelijk-sociale beweging, de bron van ons typische poldermodel.' Friesch Dagblad. Sneinspetiele 25-3-2006, p. 9. 'De zestien biografieën gaan gelukkig over veel meer dan alleen de binding tussen de ondernemer en zijn geloof.' Jan Buevink in: SER-bulletin april 2006, p. 24-25; 'Als verzameling van een aantal ondernemersportretten is het boek zeer geslaagd. Als poging om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen geloof en zaak niet. (...) Voor de kwantitatieve vragen die het boek wil beantwoorden is de kwalitatieve benadering geen goede zaak. Niettemin zijn de portretten als portretten waardevol genoeg.' Ewout Klei in: Transparant 18 (2007) 4; 'De potretten op zich zijn echter boeiend.' Anton Schuurman in: Geschiedenis Magazine 42 (2007) 1. Verder gesignaleerd in: Ons Amsterdam 58 (2006) 5, p. 186; Volzin mei 2006, p. 35, Nederlands Dagblad (Het Katern).

Geloof in eigen zaak

9789065509109
39,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw.
 

 

Geloof in eigen zaak bevat biografische portretten van prominente protestantse ondernemers en werkgevers. Het gaat om boeiende persoonlijkheden die hun sporen verdienden in bedrijfsleven of werkgeversorganisaties en vaak ook in maatschappij en politiek. Voor deze zakenmensen waren geloof en kerk meer dan een zondagse aangelegenheid. Het gaat in deze bundel dan ook juist om de wisselwerking tussen zakelijke activiteiten en calvinistische, lutherse of doopsgezinde levensovertuiging. Geportretteerd zijn bekende figuren als bierbrouwer W. Hovy, werkgeverseconoom J.W. de Pous, bankier N.G. Pierson, ondernemer-politicus H. Colijn, scheepsbouwer J.C. Verolme, baggeraar G.J. van Oord en textielbaron G.J. van Heek. De bundel toont niet alleen individuele successen, twijfels en fiasco´s, maar geeft tegelijkertijd een bijzonder beeld van economie en samenleving van de afgelopen twee eeuwen.