Geordend landschap
Jaar van uitgifte 2004
Nur1 680
Nur2 688
Reeks naam SCHI-reeks
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 192
Redactie R.M. van Heeringen e.a.
Reeks nummer 4
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: REDACTIE, Geordend landschap. Voorwoord   I. REUSELAARS, Over archeologie, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Ter inleiding   F.A. GERRITSEN, Leven temidden van het verleden. Veranderende ruimtelijke ordeningen in het prehistorische landschap   J.A. WAASDORP, IIII MP naar M.A.C. Sporen van ruimtelijke ordening in de Romeinse tijd   H.M. VAN DER VELDE, Landschapsordening in de Vroege Middeleeuwen. Het ontstaan van het middeleeuwse cultuurlandschap in Oost-Nederland   R. RUTTE, Stadswording en stadsplanning in de Volle en Late Middeleeuwen (11e-15e eeuw). Een overzicht in vogelvlucht   G.J. BORGER, De Beemster - ideaal of compromis   J.E. ABRAHAMSE, Over schoonheid, nut en geld. Motieven in de 17e-eeuwse stadsontwikkeling van Amsterdam   V. VAN ROSSEM, De stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam tijdens de eerste helft van de 20e eeuw   E.B.A. VAN DER VLEUTEN, Infrastructuur en de Nederlandse ruimte 1800-2000. Ontwikkeling, beleid en gebruik   A.J. VAN DER BURG, Ruimtelijk beleid in Nederland op nationaal niveau   A.A.M. VAN MARREWIJK, Geordend land: een schitterend vooruitzicht?

'De tien bijdragen zijn stuk voor stuk lezenswaardig en zorgvuldig geïllustreerd.' In: Geografie, februari 2005-03-03. 'Deze uitgave toont eens te meer de waarde van historische kennis aan en gunt de lezer een blik in het verre verleden. De auteurs zijn allen autoriteiten op het gebied van geschiedenis, archeologie en oudheidkunde. Een boeiende uitgave.' In: NBD Biblion 16-12-2004. 'In dit mooi uitgegeven, goed geïllustreerde en ruim van literatuur voorziene boek zijn de voordrachten gebundeld van een gelijknamig symposium, dat in oktober 2003 in het auditorium van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort plaatsvond.' Han C. Vrielink in: Holland 38 (2006) 3, p. 265-266. Verder gesignaleerd in: Nieuwsbrief Rijksdienst voor de Monumentenzorg, januari 2005; BMGN 120 (2005) 4, p. 581-582; Archeobrief 8 (2005) 1, p. 43; Archievenblad (april 2005), p. 37; Westerheem 54 (2005), p. 35; Recensiebank historischhuis.nl; Nieuwsbrief RM2 (jan. 2005), p. 14

Geordend landschap

9065508309
19,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

3000 jaar ruimtelijke ordening in Nederland.
 

 

De relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp, niet in de laatste plaats vanwege de implementatie van het verdrag van Valletta ('Malta') in de Nederlandse wetgeving. Geordend landschap bevat een samenhangende reeks artikelen over 3000 jaar omgang met de Nederlandse ruimte. Welke veranderingen traden er in de loop der eeuwen op in de inrichting van het land en wat waren daarvan de maatschappelijke achtergronden? Ruimtelijke ordening dus, maar dan gezien vanuit een historisch perspectief. De bijdragen geven een nieuwe impuls aan het denken over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening.