Feestbundel aangeboden aan prof.dr. D.P. Blok bij zijn afscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit van Amsterdam
Jaar van uitgifte 1990
Nur1 680
Nur2 684
Reeks naam Amsterdamse Historische Reeks GS
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 397
Reeks nummer 12
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: J.B. BERNS, Rode Hond   JO DAAN, Kroezenboom, een kroes kruis   A. QUAK, Over de secundaire umlaut in het Oostnederlands   A. WEIJNEN, Een stap naar de oostgrens van de zuidoostelijke dialecten   G.J. BORGER, De duistere broek van Warder. Over de vermeende dijkplicht van een gemene weide   C. DEKKER, Afwatering en scheepvaart ten westen van de stad Utrecht tot de veertiende eeuw   C. HOEK, Het land langs de benedenloop van de Hollandse IJssel   F. HORSTEN, Het Oudewater van Oudewater   H. VAN DER LINDEN, Esselickerwoude anders genaemt Heeren Jacobswoude. Ofwel de kritische toetsing van een hoog bejaarde overlevering   F.D. ZEILER, Wimmenum en Wimmenumerwoud   VIBEKE DALBERG, Sporen van verdwenen plaatsnamen   R.A. EBELING, Boer retrograde. Over -boer in een omgekeerd gealfabetiseerd familienamenregister   MAURITS GYSSELING, Het voortleven van voormiddeleeuwse persoonsnamen in Noord-Gallië   J.A. HUISMAN, Over enkele problematische attestaties van Nederlandse plaatsnamen. Sui noverit, Fumarhara, Heoa, Harburc   LOES H. MAAS, Het toponiem Plei   H.T.J. MIEDEMA, De friese voornamen Gjalt en Jelte naast fries gjalt, geld 'onbevrucht'   FERJAN ORMELING, Minderheidstoponiemen in Oost-Europa   ELLEN PALBOOM, De vorming van -hoeven-namen in de veenontginningen van West-Nederland   ROB RENTENAAR, Origineel en kopie bij de overlevering van vroegmiddeleeuwse toponiemen   KAREL ROELANDTS, De Oudvlaamse plaatsnaam Sausele en mnl. souwe   J.M. VERHOEFF, Enige aantekeningen over toponymische -er-afleidingen   W.A. VAN ES/W.A.M. HESSING, Herculi Magasano: een wijaltaar uit Houten   H. SARFATIJ, De vroege topografie van middeleeuws Nijmegen (zevende tot dertiende eeuw). Enige hoofdlijnen uit de archeologie van de Benedenstad   H.T. WATERBOLK, Drenthe, Salland en Twente in de vroege middeleeuwen. Overwegingen van een archeoloog   J.L. VAN DER GOUW, De financiën van de stad Brielle in het begin van de vijftiende eeuw   W.J. HAGOORT, Woerdense boerderijen in de gemeente Putten (Gld.). Een reconstructie van een negende-eeuws boerderijenbezit   E. HARENBERG, Een Bethlehemse en een Xantense destinatarisuitvaardiging uit de jaren 1242-1243. Een voorbeeld van partijdige beoorkonding   P.A. HENDERIKX, Echt of onecht? De bevestigingsoorkonde van bisschop Bernold van 26 juni 1050 voor de Sint-Paulusabdij te Utrecht   JAAP KRUISHEER, Het ontstaan van de oudste Leidse stadsrechtoorkonden (waarschijnlijk einde twaalfde eeuw-1266)   RUDI KÜNZEL, Zo sprak Guntramnus. Het geschiedbeeld van een twaalfde-eeuwse stedeling   P.H.D. LEUPEN, De donatie van Constantijn. De stand van zaken van onze kennis met betrekking tot een ideologische hoeksteen in de verhouding tussen Kerk en Staat in de eerste middeleeuwen   ADRIAAN VERHULST, De restauratie van de abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs te Gent tijdens de tiende eeuw   L.A.G.A. VOERMANS/J.M. VAN WINTER, Van baarzen, horens en karbonkels: het 'Nachleben' van Teisterbant in de veertiende eeuw   FRANK KEVERLING BUISMAN, De klaarbank van het Land van Bergh in de vijftiende en zestiende eeuw   O. MOORMAN VAN KAPPEN, Dierenprocessen of niet? Een korte beschouwing naar aanleiding van een stootse koe te Elst in 1656   L. BROUWER, Bibliografie van het wetenschappelijk werk van D.P. Blok

Feestbundel aangeboden aan prof.dr. D.P. Blok bij zijn afscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit van Amsterdam

9065502327
40,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

 

Het is een van de kenmerken van D.P. Blok dat hij als geleerde niet gemakkelijk in een hokje te plaatsen is. Dat blijkt ook uit deze feestbundel, die hem werd aangeboden ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Onder de auteurs vindt men Nederlandse en Vlaamse beoefenaars van de middeleeuwse geschiedenis, de naamkunde, de nederzettingsgeschiedenis, de historische taalkunde, de rechtsgeschiedenis en de kartografie. In het boek is tevens een bibliografie van het wetenschappelijk werk van D.P. Blok opgenomen.