Bibliotheca Dissentium Neerlandicorum


– Gerlof Verwey en Johan W. van Hulst, De dichter en het Boek. Albert Verwey (1865-1937) en het religieus non-conformisme. 2013, 2e dr., 100 blz., paperback, ISBN 9789087044114.

– Jan Konijnenburg, Visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827), Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790), vertaling uit het Frans, inleiding en commentaar Simon Vuyk, eindredactie Jaap Gruppelaar. 2013, 152 blz., paperback. ISBN 9789087043766.

‘Un certain Holandois’. Coornhert en de vragen van zijn tijd, onder redactie van Jaap Gruppelaar & Jürgen Pieters. 2014, 178 blz., paperback, ISBN 9789087044510.

– Allard Pierson, Tussen religieus gevoel en kritisch denken. Vijf Franse preken, editie en vertaling J. Trapman. 2014, 160 blz., paperback, ISBN 9789087044596.

– Rudolf Th.M. van Dijk O.Carm †, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie. 2015, 460 blz., paperback, ISBN 9789087045135.

Johan W. van Hulst – pedagoog, politicus, verzetsman. In de voetstappen van Coornhert, onder redactie van Gerlof Verwey en Wouter van Haaften. 2015, 174 blz., paperback, ISBN 9789087045142.

– Ruben Buys, Sparks of Reason. Vernacular Rationalism in the Low Countries 1550-1670. 2015, 304 pp., paperback, ISBN 9789087045159.

– D.V. Coornhert, Ethics. The Art of Living Well By Means of Knowledge of the Truth about Man, Sin, and Virtue, translated, edited and introduced by Gerrit Voogt. 2015, 506 pp., paperback, ISBN 9789087045166.

– D.V. Coornhert, Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586), vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Gruppelaar. 2015, 500 blz., paperback, ISBN 9789087045340.

– C. Houtman, Weerloos voor de rechtbank van de rede. De Bijbel en het vrije denken in Nederland 1855-1955. 2016, 330 blz., paperback, ISBN 9789087045418.

– Marjet Brolsma, 'Het humanitaire moment'. Nederlandse intellectuelen, de Eerste Wereldoorlog en het verlangen naar een regeneratie van de Europese cultuur (1914-1930). 2016, 418 blz., paperback, ISBN 9789087046279.

– Gerrit Voogt, Dirck Volckertsz Coornhert (1522-1590): een wondere ijveraar. Achteraf beschouwd. 2020, 120 blz., paperback, ISBN 9789087048082.

– Gerrit Voogt, Constraint on Trial. Dirck Volckertsz Coornhert and Religious Freedom. 2020, 327 pp., paperback, ISBN 9789087048228.