Artesliteratuur

1. Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur, onder redactie van E. Huizenga, O.S.H. Lie en L.M. Veltman. 2002, 237 blz., ingenaaid, ISBN 9065506799.

2. Erwin Huizenga, Tussen autoriteit en empirie. De Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context. 2003, 635 blz., gebonden, ISBN 906550768x.

3. Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten, onder redactie van Orlanda S.H. Lie en Joris Reynaert. 2004, 167 blz., ingenaaid, ISBN 906550804x.

4. Saskia Bogaart, Geleerde kennis in de volkstaal.Van den proprieteyten der dinghen (Haarlem 1485) in perspectief. 2004, 252 blz., ingenaaid, ISBN 9065508155.

5. Het boek van Sidrac. Een honderdtal vertaalde vraagstukken uit een middeleeuwse encyclopedie, onder redactie van Orlanda Lie. 2006, 160 blz., ingenaaid, ISBN 9065509119.

6. Kennis-maken. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur, onder redactie van Orlanda Lie en Lenny Veltman. 2008, 312 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040529.

7. The Secrets of Women in Middle Dutch. A bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444, edited by Orlanda S.H. Lie and Willem Kuiper (translation by Thea Summerfield). 2011, 166 pp, paperbound, ISBN 9789087042448.

8. Kennis in beeld. Denken en doen in de middeleeuwen, onder redactie van Andrea van Leerdam, Orlanda Lie, Martine Meuwese en Maria Patijn. 2014, 196 blz. ingenaaid, ISBN 9789087044176.

9. Een middeleeuwse vraagbaak. De Artes-Lucidarius in het Londense handschrift (British Library, Ms.Add. 10286), ingeleid, kritisch weergegeven, hertaald en van commentaar voorzien door Ludo Jongen & Nolanda Klunder. 2021, 150 blz., paperback, ISBN 9789087048983.