Adelsgeschiedenis

1. Antheun Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen. 2001, 514 blz., gebonden, ISBN 9065506675 [uitverkocht]. Er is een licht verbeterde herdruk (2009) in slappe kaft beschikbaar (ISBN 9789087041014).

[2. A.J. Gevers, A.J. Mensema & Js Mooijweer, De havezaten in het Land van Vollenhove en hun bewoners, verschenen bij Canaletto, Alphen a/d Rijn, 2004.]

3. Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw, onder redactie van Rob van der Laarse en Yme Kuiper. 2005, 256 blz., gebonden, ISBN 9065508562. De gebonden editie is uitverkocht. In 2014 verscheen een een licht gewijzigde herdruk in paperback: ISBN 9789087044558.

4. Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007, onder redactie van Arnold Gevers en Conrad Gietman. 2007, 230 blz., gebonden, ISBN 9789087040215.

[5. Maarten van Driel, Reinhard Pohl & Bernd Walter (ed.), Adel Verbindet - Adel verbindt. Elitevorming en standscultuur in Noordwest-Duitsland en de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw (Forschungen zur Regionalgeschichte Band 64), verschenen bij Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2010.]

[6. A.J. Gevers en A.J. Mensema, Van Ittersum. Kroniek van een Overijssels geslacht, verschenen bij Waanders, Zwolle, 2009 uitverkocht.]

[7. Conrad Gietman, Republiek van Adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultus Utrecht, verschenen bij Van Gruting, Westervoort, 2010.]

8. Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving. 2010, 492 blz., gebonden, ISBN 9789087041854.

9. Jaap Moes, Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914. 2012, 358 blz.+cd-rom, gebonden, ISBN 9789087042950.

10. Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie, onder redactie van Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema. 2012, 360 blz., gebonden, ISBN 9789087043247.

[11. Egbert J. Wolleswinkel, Nederlands Adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut, verschenen bij Stichting de Nederlandse Leeuw, 's-Gravenhage 2012, ISBN 978-90-805689-6-9.]

[12. Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Frank Keverling Buisman, Marc V.T. Tenten, Fred J.W. van Kan en Ingrid D. Jacobs (eindred.), Adel en ridderschap in Gelderland, tien eeuwen geschiedenis (Wbooks, Zwolle 2013). ISBN 978-90-663-0450-5, 360 pagina's.]

[13. Marc Lindeijer SJ, Tussen Kasteel en Kerk. De katholieke Gelderse adel 1765-1827 (Fagus, Aalten 2014). ISBN 978-94-91634-17-8, 278 pagina's.]

14. Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek, onder redactie Yme van Kuiper en Ben Olde Meierink. 2015, 336 blz., gebonden, ISBN 9789087045388.

15. Huis en habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen, onder redactie van Conrad Gietman, Jaap Moes, Daniël Rewijk, Hanneke Ronnes, Jan N. Bremmer en Theo Spek. 2017, 487 blz., gebonden, ISBN 9789087046668.

16. Joke Draaijer, Landgoed als leerschool. Biografie van Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde (1889-1979). 2019, 384 blz., gebonden, ISBN 9789087048006.

[17. Greddy Huisman, Zie hier mijn karakter. Dagboek van Margaretha Isabella van Ittersum (1783-1809) (Philip Elchers, Groningen 2019). ISBN 9789080482028.]

18. Lenneke Berkhout, Hoveniers van Oranje. Functie, werk en positie 1621-1732. 2020, 471 blz., ingenaaid, ISBN 9789087048358.